VIII. HRADECKÉ VAKCINOLOGICKÉ DNY, 4.–6. 10. 2012, Hradec Králové

Finální program

 

čtvrtek 4. 10. 2012

 
     

15.30–17.00

 

Satelitní sympózium Pfizer

   

Předsedající: MUDr. Josef Vytlačil

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.: Proč chránit proti pneumokokům nejen kojence, ale i předškoláky? (20 minut)

MUDr. Lenka Petroušová: Pacienti s pneumokokovou meningitidou aneb na koho číhá pneumokok (20 minut)

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.: Očkování polysacharidovými a konjugovanými vakcínami (aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky) (20 minut)

diskuse (30 minut)

     

17.00–17.30

 

přestávka na kávu

     

17.30–19.00

 

Satelitní sympózium GSK

 

 

Předsedající: prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

MUDr. Pavla Křížová, CSc.: Invazivní meningokoková onemocnění–aktuální data a doporučení pro očkování (20 minut)

MUDr. Jana Pratingerová: Nové možnosti očkování proti meningokokovým nákazám (20 minut)

MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.: Co nového v nepovinném očkování v roce 2012 (20 minut)

diskuze (30 minut)

     

20:00–23:00

 

Uvítací raut (Adalbertinum, Hradec Králové)

     
     
     

pátek 5. 10. 2012

 
     

09.00–09.10

 

Slavnostní zahájení

   

zástupci Ministerstva zdravotnictví, Slovenskej epidemiologickej a vakcinolo­gickej spoločnosti SLS, České vakcinologické společnosti, Společnosti prak­tických dětských lékařů, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii, České společnosti infekčního lékařství

     

09.10–10.15

 

I. odborný blok – Očkování proti chřipce u dětí, v dospělosti a ve stáří

   

Předsedající: prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Beran J.: Očkování proti chřipce – mýty, fakta a realita (20 minut)

Mucha C.: Očkování proti chřipce v ordinaci praktického lékaře pro dospělé (15 minut)

Blechová Z.: Očkování dětí proti chřipce (15 minut)

diskuse (15 minut)

     

10.15–10.45

 

přestávka na kávu

     

10.45–12.15

 

II. odborný blok – Novinky v očkování v roce 2012

   

Předsedající: MUDr. Hana Cabrnochová, prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D.

Prymula R.: Aktuální poznatky na poli očkování (25 minut)

Cabrnochová H.: Nové aspekty očkování v ordinaci praktického pediatra v ČR (25 minut)

Chlíbek R.:Novinky v očkování dospělých (25 minut)

diskuse (15 minut)

     

12.15–13.15

 

oběd

     

13.15–14.30

 

III. odborný blok – Očkování rizikových skupin, nestandardní situ­ace v očkování

   

Předsedající: MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH

Rožnovský L. a kol.: Očkování pacientů s renální insuficiencí (15 mi­nut)

Dražan D.: Očkování nedonošených dětí – ČR, svět (15 minut)

Urbančíková I.: Očkování imunokompromitovaných dětí (15 minut)

Jirsenská Z.: Řešení nestandardních situací v očkování (15 minut)

diskuse (15 minut)

     

14.30–16.00

 

IV. odborný blok – Očkování proti pneumokokům u dětí a v dos­pělosti (Immunization against Pneumococcal disease)

   

Předsedající: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Hausdorff, W.: Recent IPD and pneumonia efficacy and effectiveness data wiht PHID-CV (PCV-10) (30 minutes)

Reinert, R. P.: PCV13: from childhood to adult age (30 minutes)

Prymula, R.: PCVs versus PPVs: New guidelines and recommendations (15 minutes)

discussion (15 minutes)

     

16.00–16.30

 

přestávka na kávu

     

16.30–18.00

 

V. odborný blok – Marketing v očkování

   

Předsedající: MUDr. Hana Cabrnochová

Maďar R.: Odpůrci očkování v roce 2012 (15 minut)

Krištúfková Z.: Provakcinačné aktivity na Slovensku (15 minut)

Mladá J. (zástupce SÚKL): Role SÚKL v oblasti regulace vakcín (15 minut)

Dvořáček J. (výkonný ředitel AIFP): Vztah mezi očkujícím lékařem a far­makologickým průmyslem (15 minut)

Krýsová Z. (zástupce MZ ČR): Legislativa ČR týkající se očkování a dohledu státu nad očkováním (15 minut)

diskuse (15 minut)

     

18.00–18.30

 

Kulatý stůl – otázky a odpovědi

   

Odpovídat budou: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., zástupce MZ, MUDr. Hana Cabrnochová, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.

     

20.00–01.00

 

Společenský večer v Kongresovém centru Aldis, malý sál

     
     
     

sobota 6. 10. 2012

 

09.00–10.20

 

VI. odborný blok – Vybrané kazuistiky v očkování

   

Předsedající: MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.

Urbančíková I.: Celkové a lokálne reakcie, kožné choroby – ako očkovať? (15 minut)

Hudáčková D., Urbančíková I.: Ochorenie na vírusovú hepatitidu B po kom­pletnom očkování (15 minut)

Dvořáková A.: Onemocnění rotavirovou gastroenteritidou s úmrtím (10 mi­nut)

Jirsenská Z.: Problematika autoimunitních onemocnění (15 minut)

Kosina P., Hermanová Z.: Traumata, chirurgické výkony a (ne)vakcinace (15 minut)

diskuse (10 minut)

     

10.20–10.45

 

přestávka na kávu

     

10.45–11.45

 

VII. odborný blok – Očkování zdravotnických pracovníků

   

Předsedající: prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Křížová P.: Riziko meningokokových nákaz a očkování u zdravotníků (10 mi­nut)

Kynčl J.: Očkování proti chřipce u pracovníků ve zdravotnických zařízeních (15 minut)

Orságová I. a kol.: Očkování po poranění proti VHB (15 minut)

Chlíbek R.: Postup při kontrole protekce a případném přeočkování proti VHB (15 minut)

     

11.45–12.55

 

VIII. odborný blok – Varia

   

Předsedající: MUDr. Jan Smetana, Ph.D.

Částková J., Beneš Č.: Zhodnocení výsledků strategie očkování proti VHB v ČR (15 minut)

Limberková R.: Příušnice – strategie laboratorní diagnostiky u vysoce prooč­kované populace (15 minut)

Trmal J.: Mimořádné očkování proti příušnicím v Ústeckém kraji (15 minut)

Prokeš M.: Nákladová efektivita vakcínou Rotarix v ČR (15 minut)

Smetana J.: Znalosti dospělých o nepovinném očkování (10 minut)

     

12:55

 

Ukončení konference

   

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

     

13:00–14:00

 

oběd